Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

thenatuss
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
thenatuss

February 16 2018

thenatuss
7562 490d 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
thenatuss
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viasection section
thenatuss
Gdy jutro usłyszycie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, pomyślcie, że chodzi tu też o to, że powstaliśmy z rajskiego prochu i do niego wrócimy. To nie przekleństwo, a obietnica.
— o. Grzegorz Kramer
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
thenatuss
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viasection section
thenatuss
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viasection section
thenatuss
9654 df59 500
Reposted fromtfu tfu viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
thenatuss
6209 3892 500
thenatuss
8838 6155 500
thenatuss
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
thenatuss
4696 1e2c 500
thenatuss
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
4205 30a3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl