Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

thenatuss
7266 eb87
Reposted fromtichga tichga viabountyhunter bountyhunter
thenatuss
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
thenatuss
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, takiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj, Anna Karenina
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
3584 becc 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
thenatuss
Reposted fromtfu tfu viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
4960 ec40 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
6967 856d 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
7414 73f6 500
Reposted fromtichga tichga viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
7431 0397
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakajakkowalik kajakkowalik
3427 d2ff 500
Reposted frombrumous brumous viaindisputabel indisputabel
thenatuss
8712 a540 500
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
thenatuss
thenatuss
4784 7b4c 500
thenatuss
thenatuss
thenatuss
0323 80e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via10pln 10pln
thenatuss
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via10pln 10pln
thenatuss
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt via10pln 10pln
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl