Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

thenatuss
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
thenatuss
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
7785 f92e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
thenatuss
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
thenatuss
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
thenatuss
każda od razu wie czy chce przelecieć, poślubić czy zabić faceta.
— californication
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
thenatuss
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
thenatuss
thenatuss
thenatuss
9287 cea7 500
Reposted fromlambadada lambadada viaindisputabel indisputabel
thenatuss
5780 fa85 500
thenatuss
4104 298c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl