Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

thenatuss
1713 0c14
thenatuss

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
thenatuss

June 18 2017

thenatuss
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaadurowe adurowe
thenatuss
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
thenatuss
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaadurowe adurowe
1032 c790
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagdziejestola gdziejestola
8068 af9f
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
5089 f35a
thenatuss
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
thenatuss
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
thenatuss
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
thenatuss
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
thenatuss
thenatuss
5730 dab0
Reposted fromkatsiu katsiu viaprincess-carolyn princess-carolyn
thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl