Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

thenatuss
9433 1bb9 500
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaindisputabel indisputabel
thenatuss
4022 4091 500
Już nie żyjesz s01e02
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via10pln 10pln
thenatuss
3914 e027 500
Reposted froms3 s3 viaindisputabel indisputabel
thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss

May 10 2019

thenatuss
9660 c031
Reposted fromgrobson grobson viareloveution reloveution
thenatuss
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakitsunesoba kitsunesoba

May 09 2019

thenatuss
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viadeepintheheart deepintheheart
thenatuss
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viadeepintheheart deepintheheart
thenatuss
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena viadeepintheheart deepintheheart

May 07 2019

thenatuss
1801 efd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viadeepintheheart deepintheheart
thenatuss
0003 37e5
thenatuss
7006 bdb0 500
thenatuss
9663 0b28
Reposted fromgrobson grobson viadeepintheheart deepintheheart
thenatuss
9662 2497
Reposted fromgrobson grobson viadeepintheheart deepintheheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl