Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

thenatuss
9539 4644 500
Reposted from777727772 777727772 viaduzazet duzazet
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viacarlandlouise carlandlouise
thenatuss

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viakaskowata kaskowata
thenatuss
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakaskowata kaskowata
thenatuss
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viairbjarbirb irbjarbirb
thenatuss
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viaCannonball Cannonball
thenatuss
Reposted fromFlau Flau viapirania pirania
thenatuss
5109 1faa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaHogattaa Hogattaa
thenatuss
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaHogattaa Hogattaa
thenatuss
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadomix domix
thenatuss
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
thenatuss

December 04 2017

thenatuss
2147 6510
Reposted fromliczbapi liczbapi viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasection section
thenatuss
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasection section
thenatussmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
thenatuss
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl