Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

thenatuss
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viakapella kapella

February 01 2020

thenatuss
7965 72be
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakapella kapella
thenatuss
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viakapella kapella
thenatuss
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viakapella kapella
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed via10pln 10pln
thenatuss
6148 ef8d
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
thenatuss
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via10pln 10pln
thenatuss
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
thenatuss
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King, Serca Atlantydów
Reposted fromaleander aleander viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek, Teoria opanowywania trwogi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromxalchemic xalchemic viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz, że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M. Halber, Najgorszy człowiek na świecie
thenatuss
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
thenatuss
7702 8d82 500
La migliore offerta, G. Tornatore (2013)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss
thenatuss
7648 ce88 500
12 Angry Men, S. Lumet (1957)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss
thenatuss
thenatuss
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
thenatuss
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl