Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

thenatuss
- Więc co robić?
- Nie spóźniać się. Coraz częściej łapię się na tym, że czas mija, a ja wielu rzeczy nie zrobiłam. Odkładałam. Myślałam, zawsze, że zdążę, że jeszcze tyle przede mną, aż tu nagle bach! Za późno.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
thenatuss
Istnieje taka miłość, która porywa bez opamiętania, spada na nas, jak grom z nieba i nie istnieje już dla niej żadna konkurencja.
— Mil Mudy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
thenatuss
Często jestem smutna. To rysa mojej osobowości, której kiedyś szczerze nie znosiłam i próbowałam z nią walczyć wszystkimi siłami. Spalałam się w walce ze smutkiem, aż dotarło do mnie, że to emocja stojąca na równi z innymi.
— Magdalena Czmochowska - "Dziennik dobrego życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
thenatuss
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viareloveution reloveution
thenatuss
8591 093f 500
Reposted fromanheros anheros viareloveution reloveution
thenatuss
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viareloveution reloveution

March 25 2020

thenatuss
Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa.
— Gabriel García Márquez - "Miłość w czasach zarazy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
thenatuss
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś. 
— "Emocjonalni"
Reposted fromlovvie lovvie viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

March 23 2020

thenatuss
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viajoannem joannem
thenatuss
5603 dba6
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
thenatuss
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viamarciix marciix
thenatuss
Potrzebuję kogoś, kto się domyśli. Że tak. Chcę. Ale nie umiem prosić. 
Reposted fromhrafn hrafn viaMsChocolate MsChocolate
thenatuss
7889 ad34
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannem joannem
thenatuss
2901 6208 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannem joannem
thenatuss
3306 992b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajoannem joannem
thenatuss
thenatuss
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannem joannem
thenatuss
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viajoannem joannem
thenatuss
3947 ae3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem

February 02 2020

thenatuss
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viakapella kapella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl